poppuppmeny

poppuppmeny
s (-n, -er) DATABEH snabbmeny, snabbvalsmeny, meny som blir synlig när man högerklickar med musen i Windows el. klickar med kontrolltangenten nedtryckt på Macintoshdator

Clue 9 Svensk Ordbok. 2015.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • snabbmeny — s ( n, er) DATABEH snabbvalsmeny, poppuppmeny, meny som blir synlig när man högerklickar med musen i Windows el. klickar med kontrolltangenten nedtryckt på Macintoshdator …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • snabbvalsmeny — s ( n, er) DATABEH snabbmeny, poppuppmeny, meny som blir synlig när man högerklickar med musen i Windows el. klickar med kontrolltangenten nedtryckt på Macintoshdator …   Clue 9 Svensk Ordbok

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”